Category: Fizika i kemija

VIDEO: Printanje kapljica tekućina zvukom

Inkjet pisači su odlični u printanju pomoću tekućina (boja), no uz njihovu pomoć nećete moći printati biološki materijal, kao ni tekući metal. Znanstvenici Harvarda razvili su tehniku koja koristi akustičnu levitaciju za printanje kapljica...

Novi hrvatski doprinos znanosti o materijalima

Znanstvenici Instituta Ruđer Bošković objavili su rad pod naslovom ”Surface analysis and depth profiling using time-of-flight elastic recoil detection analysis with argon sputtering”, realiziran u sklopu Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS)...

Dolaze kontaktne leće za daltonizam

U časopisu Advanced Healthcare Materials, predstavljeno je da dolaze kontaktne leće za daltonizam. Točnije, za jedan od oblika daltonizma. Za taj nasljedni genetski poremećaj vida još uvijek ne postoji lijek, no nastoje se izrađivati...