Od Antarktike će se odlomiti santa – velika kao četiri Cresa

foto: REUTERS

You may also like...