Prva elektrana s “negativnom emisijom” na svijetu nalazi se na Islandu i pretvara ugljikov dioksid u kamen

Foto: ThinkGeoEnergy

You may also like...